Издания / премиери

август 2011 г.

Нова публикация на Американския научен център в София
Срещи с читатели в Стара Загора и Пловдив