Издания / премиери

юли 2014 г.

Тема на броя: философия и култура
Книгата съдържа теренни записи от различни жанрове на българския фолклор в Бердянски, Приазовски и Приморски район на Запорожка област, Украйна
Това не е обикновена книга за футбол. Това е книга за силата на човешкия дух
Летен брой на списанието-алманах за литература, изкуство и публицистика