Награди

ноември 2015 г.

Голямата награда се присъжда на "Добрият самарянин“, автор и режисьор Николай Василев, БНТ
Милен Гетов, удостоен със Специалната награда на СБЖ „Йосиф Хербст”
Голямата специална награда за цялостно творчество се присъжда на проф. Цочо Бояджиев