Награди

юни 2020 г.

За принос към изкуството на киното
Националната литературна награда за български роман на годината „13 века България“ се присъжда за девети път