Награди

декември 2008 г.

"Кръглата риба" с приза за 2008 г. за "красиви лъжи за точни и сурови истини и майсторското преплитане на жанрове"