След-и

юни 2024 г.

БИК с подкрепа на Национална програма „Модернизация на библиотеките в държавните висши училища“
10.06.2024 г. 16:40
Повече от 20 години Български информационен консорциум, най-голямото обединение на академични библиотеки в страната, насърчава работата с електронни информационни ресурси
Бърз преглед