След-и

юли 2012 г.

Петър Василев и Недим Налбантоглу получиха статуетка "Цървулът и земното кълбо"
Поставиха се основите на сътрудничеството в областта на науката, културата и икономиката