След-и

декември 2016 г.

Семейството на Христо Явашев бе сред първите посетители на експозицията