Годишнини

ноември 2012 г.

Юбилейна вечер за Елка Няголова и Валерий Пощаров
Вечер, посветена на 90-годишнината на проф. Розалия Ликова
Военноморският музей отбелязва тържествено годишнината