Конкурсни резултати

септември 2009 г.

Благородна инициатива на писателя Цончо Родев
В рамките на фестивала "Кръстопът на музите"
LiterNet & eRunsMagazine представят победителите