Конкурсни резултати

октомври 2009 г.

За кратък разказ на съвременна тема по интернет за български писатели от страната и чужбина
За превод от английски на български език на съвременен роман с високи литературни качества