Конкурсни резултати

ноември 2010 г.

Но този път бяха номинирани само сборници с разкази