Конкурсни резултати

май 2010 г.

За ученици от от 7 до 19 г., за литература, рисунка, компютърна рисунка, презентация и декоративно-приложно изкуство
Вместо да умрем от глад, нека да умрем от смях