Конкурсни резултати

април 2011 г.

Оля Стоянова взе първа награда, втора награда за Тодор П. Тодоров, трета за Цвета Стоева
Награда за съвременно изкуство