Конкурсни резултати

май 2011 г.

Шест дни, през които варненският бряг беше бряг на поезията (21-26 май)
Официално закриване на Националната библиотечна седмица
Победители Елица Стоянова (поезия) и Ина Герджикова (проза)