Изложби

юли 2009 г.

Живопис, инсталации, обекти от няколко периода през последните пет десетилетия
Изложба на Екатерина Русинова, Калина Христова и Валентин Савчев
Живопис от колекцията на СГХГ от втората половина на XX до началото на XXI век
Живопис, графика, текстил, икони, керамика
Традиционни годишни изложби на завършващите НХА