Изложби

януари 2011 г.

Колекция от 45 живописни платна и скулптури на 35 автори от 9 държави
Вярата във всичките й аспекти - храмове, християнски символи, лица на хора