Изложби

февруари 2010 г.

Натюрморти и пейзажи, композиции и илюстрации към литературни произведения
Непоказвани творби от ателието на художника
Живко Тенев празнува 50-годишнина с 50-та изложба
Валентин Ангелов и Петко Арнаудов, живопис и скулптура
Произведения на автори от втората половина на 20. век
Първа самостоятелна изложба на Руска Стойкова
Картини със символи, архаични митове и фолклорни метафори