Изложби

декември 2011 г.

Има ли още място за отделния човек и за неговите всекидневни грижи и радости
Най-красивите скулптури на ангели от края на XIX и началото на XX век
За рехабилитация и физикална терапия на хора с ревматологични заболявания
Откриване с Обща представителна експозиция