Изложби

август 2009 г.

Ново пространство в София за съвременно изкуство
Историята на българската фотография за периода 1916–2009 г.
Място за срещи с художници, писатели, артисти и музиканти
Проектът визуализира българските практики за съхраняване на архитектурната памет