Изложби

април 2007 г.

Скритата страна на нещата
Мястото на българската живопис в световното изкуство
България през погледа на една американка