Изложби

април 2007 г.

Красота, хигиена и младост
Размисъл за подобно и различно
Малките бягства на художниците
Шедьоврите са от колекцията на Светлин Русев
Над 100 рисунки, графики и акварели
Кралство Ланна - живопис
Български автори в галерия ArtPoint, Виена
По-скоро нещо като литературен анекдот