Общество

септември 2017 г.

Кръгла маса на Фондация “Заедно в час” и Синдиката на българските учители на тема: Как да намерим, обучим и задържим успешните учители
Книжарници "Сиела" с благотворителна разпродажба в подкрепа на Есенен лагер ParaKids
Книжарници "Сиела" с благотворителна разпродажба в подкрепа на Есенен лагер ParaKids