Общество

ноември 2021 г.

Проект „Изкуство за щастливо детство“ помага на деца да развият артистични, комуникационни и практически умения
Повод за протеста е фактът, че единствено в библиотеките възнагражденията не са обвързани с минималната работна заплата