Общество

декември 2021 г.

Кампанията отличи 24 български творци, които през годината поставиха България на картата на света
Covid-19 е първата тема, върху която екипът работи