Общество

юни 2012 г.

Безплатни посещения от 8.00 до 21.00 часа на 29 юни
Най-голямата книжарница в България е разположена на площ от 1000 кв.м