Общество

януари 2021 г.

За насърчаване на гражданската активност и солидарността
Кампания на вестник "Стършел" зарадва десетки домове за стари хора в страната
Инициативата се осъществява като част от програмата „Дейности в отговор на COVID-19“