Общество

януари 2019 г.

Към изучаваните чужди езици се добавят португалски и италиански
4 февруари - 10 март 2019. Специална тема - проверка на фактите
Фондация „Димитър Бербатов“ продължава попълването на Клуб 2018 с най-успелите в изкуствата, науките и спорта