Общество

август 2015 г.

Студенти от Нов български университет забавляват и обучават безплатно ученици през ваканцията
Кампанията „Различни, не БЕЗразлични!“ има за цел да помогне на трите важни обществени групи да заговорят на един език
За подготовката и реализацията на културни, научни и образователни инициативи