По света

октомври 2021 г.

Книгата излезе в престижното издателство "Васо Рото", преводът е на Рейнол Перес Васкес
Онлайн семинар, посветен на проблемите на превода на хайку от японски на европейски езици