По света

февруари 2011 г.

Немското издателство "Дитрих" представя роман на Димитър Атанасов
Представяне в Музея за модерно изкуство GMOMA, Ансан, Южна Корея