Календар

ноември 2011 г.

Лекторатът се провежда в Центъра за източни езици и култури
Медиен фестивал за европейския път на България
Много литература и честване на Деня на унгарския език
Изложби, кино, концерти, премиери на книги, фестивали