Лаборатория

2009 г.

Стихотворения, музика и разговори за Вселената
В памет на талантливата варненска скулпторка Рая Георгиева
Поетична акция 2009
На 18 и 19 май 2009 г. в галерия “Актив Арт” - Варна
Стихотворения, музика и разговори за Вселената
12-часов пърформанс по "Ад" на Данте
Представяне в Стара Загора
Творчеството като процес на самопознание…