Лаборатория

2008 г.

Този четвъртък
Съвременно изкуство от Варна
Този четвъртък - за любовта
Спонтанната ни същност, изоставила амбиции и очаквания...
Делюзии в текст и звук