Срещи

ноември 2005 г.

Среща-разговор с писателя
Среща-разговор
Срещи - беседи, посветени на християнския живот
От Багряна до наши дни
Национална среща на поетите с китари
Завръщане на Митко Модерното
Център на културни прояви
Всеукраински център на българската култура