Срещи

януари 2008 г.

Поетични срещи 2008
Юбилейна среща и премиера на книга
145 години от рождението на Алеко Константинов