Срещи

февруари 2011 г.

Академичен четвъртък в Университетска библиотека при ВТУ
Среща с творчеството на македонския писател Владимир Мартиновски