Конкурси

септември 2020 г.

Конкурс за студенти – литературни творци
За автори от Велико Търново и региона, краен срок за участие - 1 октомври 2020 г.
Краен срок за изпращане на творбите – 10 октомври 2020 г.