Конкурси

септември 2016 г.

Конкурсът е в два раздела: "Изобразително изкуство" и "Литература". Краен срок за участие - 15 октомври 2016 г.
Крайният срок за изпращане на фотографиите е 16 октомври 2016
Конкурс за студенти – литературни творци