Конкурси

октомври 2016 г.

За дипломна работа, защитена през 2016 г., в която са залегнали принципи за хуманно образование и личностно развитие
Предстои изложба на лауреатите от конкурса в престижната арт галерия на Софийска филхармония
Желаещите да участват могат да го направят и в двете направления.