Конкурси

октомври 2019 г.

Името на победителя в конкурса ще стане ясно през май 2020 г.
Очакваме вашето детско хайку с рисунка до 29 февруари 2020 г.