Конкурси

ноември 2017 г.

За ученици от VIII до XII клас. Краен срок за изпращане на текстовете – 22 декември 2017 г.
За автори на ръкописи в разделите Поезия, Проза и Хуманитаристика