Конкурси

ноември 2016 г.

Текстовете трябва да постъпят в Театър 199 не по-късно от 31.01.2017 г.
Краен срок за участие - 1 декември 2016 г.