Конкурси

януари 2015 г.

За ученици от българските гимназии
Участие в конкурса могат да вземат български романи, издадени през 2014 г.
За ученици от цялата страна от VII до XII клас (за учебната 2014-2015 година)
За автори, професионално свързани с морето, без възрастови ограничения
За български автори с новоиздадени книги през 2014 година
Памет за една изключително дейна творческа личност
За пишещите братя и сестри от цялата страна, навършили 18 години