Конкурси

февруари 2020 г.

Текстове се приемат до 5 април 2020 г.
Краен срок за представяне на творбите – 30 април 2020 г.
Краен срок за изпращане на разказите: 31 март 2020 г.
Краен срок за изпращане на разказите: 31 март 2020 г.
Още трима нови членове в престижното международно жури, което ще определи тримата финалисти
Краен срок за участие: 15 септември 2020 г.