Конкурси

Kонкурс за музикална журналистика "Думи по петолинието"

За свободно избрани журналистически материали – есе, статия, репортаж, интервю

◊ СЪБИТИЕТО

Фондация "Блага-Беатрис Елиезер" обявява

конкурс за музикална журналистика “Думи по петолинието”

Тема на второто издание: „Да откриеш душата на инструмента - ЕУФОНИЯ 2009"

Целта на конкурса е да осигури трибуна на най-добрите автори в една изключително трудна форма на журналистиката - музикалната, да привлече вниманието на медиите, медийните експерти и широката общественост към мястото и ролята на музикалната журналистика в културния процес, както и да отрази по най-добрия начин изключително важния за България  проект ЕУФОНИЯ, включен в програма „Култура 2007-2013” на Европейската комисия. Девизът на ЕУФОНИЯ 2009 е "Заедно можем да съхраним миналото за бъдещето".

За първи път България е домакин на мащабен паневропейски конкурс, посветен на ръчната изработка на четириструнни класически музикални инструменти – област, в която страната ни има забележителни успехи, традиции и все още запазени лидерски позиции пред другите страни от ЕС. И благородната амбиция да съхрани един магичен занаят, богат с минало, зареден с  бъдеще.

Медиен партньор е Българското национално радио.

Конкурсът се провежда с любезното съдействие на Музикален център "Борис Христов".


◊ РЕГЛАМЕНТ

• Конкурсът е явен. В него могат да участват автори от цялата страна без ограничение на възраст.
• Приемат се за участие свободно избрани журналистически материали – есе, статия, репортаж, интервю.
• Всеки автор може да участва само с един материал.
• Могат да се изпращат и публикувани в печатните или излъчени по електронните медии материали, свързани с темата ЕУФОНИЯ.
• Материалите от печатните медии могат да са на хартиен или на електронен носител, но трябва да са придружени и с копие от публикацията. Материалите от електронните медии се представят на аудио или видеозапис и свален текст на разпечатка.


Изисквания
Обемът на материалите да не надвишава три стандартни страници, написани на компютър (Times New Roman, 14 pt, spacing 1,5) или пишеща машина (30 реда, 60 знака на ред).

Критерии за оценка
• Собствен стил;
• Индивидуален подход и интерпретация;
• Творческо мислене;
• Професионални достойнства и качества на материала.

Жури
. Мариана Вълканова - Фондация „Блага-Беатрис Елиезер” - председател на журито, преподавател в  НАТФИЗ „Кр. Сарафов” и Нов български университет,
. Проф. Боянка Арнаудова - преподавател в НМА „Проф. Панчо Владигеров”,
. Елена Драгостинова - директор на Музикален център „Борис Христов”,
. Нели Кулаксъзова - директор на Издателство „Музика”,
. Иво Войков - официален лютиер на конкурса ЕУФОНИЯ 2009

Награди
. Първа награда - 600 лв.,
. Втора награда - 500 лв.,
. Трета награда - 400 лв.
. Две награди за млади автори - 3-месечен стаж в Българското национално радио

Краен срок за изпращане на конкурсните творби - 18 януари 2010 г.

Важи датата на пощенското клеймо.
 
Приемат се само материали, изпратени по пощата.

Адрес:

Фондация „Блага-Беатрис  Елиезер”
кв. "Лозенец",
ул. "Бряст" № 12
1164 София

Материалите, придружени с кратки биографични данни, адрес, телефон и имейл за връзка, се изпращат на хартиен носител или на СD във формат Word, font Times New Roman.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА ЕУФОНИЯ

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

С нашия конкурс се надяваме да стимулираме участниците да потърсят своя гледна точка към мащабния и амбициозен проект за запазване на европейските културни традиции и уникалния занаят на лютиерите.

ЕУФОНИЯ е проект, с който българите могат и трябва да се гордеят.

ЕУФОНИЯ е българска идея – на световноизвестния български челист Стефан Попов, професор в престижното висше училище „Гилдхол” в Лондон. Във времето на глобална икономическа криза ЕУФОНИЯ е мисия – важна, неотложна, необходима; възможност да направим днес това, без което бъдещето може да бъде по-бедно, отколкото миналото – не в материално отношение, а в красота, в талант, в разнообразие, във възможности. Безспорен факт е, че в изработката на уникални четириструнни класически музикални инструменти България днес има лидерски позиции пред другите страни от ЕС – на един милион жители в Западна Европа се пада малко повече от един лютиер. В България това съотношение е много, много по-добро. Само в Казанлък лютиерите са повече от 50! Точно затова в София в края на месец ноември се провежда първият по рода си и единствен до момента европейски конкурс за изработване на струнни музикални инструменти – цигулка, виола, виолончело и контрабас. Успехът на ЕУФОНИЯ събира в едно цяло традиция и новаторство, история и съвременност. Искаме много хора да научат  за успешното начало, искаме то да има блестящо продължение... Такава цел си заслужава усилията. Както и усилията на всички, които ще участват във второто издание на конкурса на Фондация „Блага-Беатрис Елиезер”.

Автор:
27.12.2009 г. 14:35
Посетено: 2584
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/9128-konkurs-za-muzikalna-zhurnalistika-dumi-po-petolinieto