"Kонкурс" - новини с този етикет

За свободно избрани журналистически материали – есе, статия, репортаж, интервю
27.12.2009 г. 14:35
Организира катедра „Философски и политически науки” при Философския факултет на ЮЗУ “Н. Рилски” и Хайку клуб „София”
15.04.2009 г. 16:04
За деца и младежи до 18-годишна възраст
21.05.2008 г. 14:26
Световното хайку – предизвикателство към литературата на 21-ви век
24.04.2008 г. 17:01
Реализиране на проекти в областта на съвременните изкуства и култура
01.06.2006 г. 09:14