Конкурси

Kонкурс - надиграване "Златна гега"

Котел 2008

◊ СЪБИТИЕТО

НУФИ "Ф. Кутев", гр. Котел
организира

на 19 април 2008 г. в гр. Котел

V Национален конкурс-надиграване "Златна гега"

Конкурсът е ежегоден празник на уникалните, вечно живи и неизчерпаеми в многообразието си български танци.
 
Успехът от предишните издания утвърди главните му цели:
. да мотивира младите изпълнители към съхраняване и развиване на фолклорните ни танци,
. да стане средище за обмяна на новаторски методики в съвременното обучение на фолклорни изпълнители,
. да открива, подпомага и закриля деца с изявен талант.


◊ РЕГЛАМЕНТ

• Конкурс-надиграване "Златна гега" протича в три категории:
. надиграване по двойки,
. представяне на сценично разработен обичай и
. ансамблово надиграване.

• Конкурсна част
(протича в един тур)

Надиграване по двойки
. І възрастова група: до 14 години
Ръченица, Джиновско, Дайчово хоро
. ІІ възрастова група: от 15 до 17 години включително
Шопска, Тракийска, Северняшка ръченица
Джиновско и Дайчово хоро
. ІІІ възрастова група: над 18 години
Шопска, Тракийска, Северняшка ръченица
Kопаница, Бучемиш

Представяне на сценично разработен обичай
І, ІІ възрастови групи
(Обичаи по избор)

Ансамблово надиграване
І, ІІ възрастови групи
(Танц по избор)

• Награден фонд:
Победителите в конкурса получават званието лауреат на І, ІІ, ІІІ награда.
За всяка възрастова група - почетна статуетка, парични премии, предметни награди от организаторите.
 
• Условия за участие:
В конкурса могат да участват всички двойки и ансамбли, които отговарят на изискването на съответната категория и възрастова група.

• Необходими документи:
1. Талон за участие. (виж сайта на училището)
2. Кратка творческа характеристика с посочване на педагози и учебно заведение.

• Ново: Важно!
При надиграването по двойки, се присъжда І, ІІ и ІІІ награда при мъжете, и І, ІІ, и ІІІ при жените.

Оценява се индивидуално представяне на всеки участник, а не представянето на цялата двойка.

Забележка:
Конкурсът-надиграване "Златна гега", гр. Котел е включен в програмата на Министерски съвет за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби през учебната 2007/2008. Наградените с І, ІІ и ІІІ награда в І категория ІІ възрастова група, получават годишна степендия при условията и реда на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

. Разходите за път и нощувки са за сметка на участниците.

. Такса за участие е 3 лв. на участник (внася се на място).
 

Повече информация на: http://www.nufi-kotel.com
Автор: Таня Георгиева
19.03.2008 г. 17:17
Посетено: 814
Етикети: Kонкурс
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/5490-konkurs-nadigravane-zlatna-gega