Конкурси

Kонкурс за кратък криминален разказ на името на Атанас Мандаджиев

Девети национален конкурс (2008 г.)

◊ СЪБИТИЕТО

Българската Секция на AIEP (Международната асоциация на писателите-криминалисти) и ДАС „Саламандър” обявяват
деветия национален конкурс за кратък криминален разказ „Атанас Мандаджиев”.

• Конкурсът е анонимен.
• Разказите, непубликувани, в обем до 10 стандартни машинописни страници, следва да бъдат изпратени до 31 март 2008 година, в два екземпляра, с препоръчано писмо на адрес:
„ДАС „Саламандър”,
жк „Света Троица”, бл. 16,
1309 София, за конкурса”

• В плика трябва да има по-малък плик с името, адреса и телефона на автора.

• Ще бъдат присъдени следните награди:
. Голямата награда на конкурса – екскурзия до Гърция,
. Първа награда – 300 лева,
. Втора награда – 200 лева,
. Трета награда – 100 лева.

• Всички наградени ще получат и почетни дипломи.

• Наградите ще бъдат обявени до 10 май 2008 година.

Каним всички приятели на криминалния разказ да участват в конкурса!


Автор: Андрея Илиев
28.12.2007 г. 19:33
Посетено: 1131
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/5118-konkurs-za-kratak-kriminalen-razkaz-na-imeto-na-atanas-mandadzhiev