Конкурси

XVIII Световен конкурс за детско хайку на тема „Семейство“

Краен срок за участие: 15.01.2024 г.

XVIII Световен конкурс за детско хайку на тема „Семейство“

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Български хайку съюз Ви кани да участвате в XVIII Световен конкурс за детско хайку на тема „Семейство“.

Регламент:

• Всеки участник може да изпрати само 1 произведение по темата
„Семейство“.

• Кандидатстващите трябва да бъдат на възраст под или на 15
години (към 15.01.2024).

• Хайку следва да бъде придружено от ръчно нарисувано (рисунка) или саморъчно изработено художествено произведение (напр. апликация) на същата страница, използвайки лист с размер А4 (21 см на 29,7 см) или такъв за писма (8,5 инча на 11 инча). Изискване е формулярът за кандидатстване да бъде попълнен и разписан от родител, настойник или попечител. Той трябва да бъде залепен с лепило на гърба на изпратената творба, да не се ползват кламери или телбод за прикрепяне. Произведението не бива да бъде прегъвано по време на транспортирането му.

• В конкурса могат да участват деца с всякакви произведения на изкуството по темата (освен снимки и цифрови рисунки). Условие е творбите да са оригинални от автора и да не са били публикувани никъде досега. Не се допускат произведения, за изработването на които участие имат родители, братя, сестри или други лица. Хайку трябва да бъде представено на 3 кратки реда в самото художественото произведение. (Не е желателно да бъде изписано с химикал, използвайте за целта моливи, флумастери, пастели и др.)

• Формуляр за участие може да бъде изтеглен от следния линк:

• Изпращайте творбите на адрес: Български хайку съюз, п. к. 501, София – 1000, България.

• Краен срок за подаване (важи датата на пощенското клеймо): 15.01.2024 г.

Специалната церемония по награждаването ще се проведе през юли 2024 година в Токио, Япония, а регионалната церемония по награждаване през - месец септември/октомври 2024 г. в София, България.


Повече информация може да бъде получена чрез запитване до Българския хайку съюз: haiku_union@abv.bg или на телефон 0899875438.

 

 

Автор:
Илиана Илиева
Публикация:
22.12.2023 г. 11:58
Посетено:
1184
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/38319-xviii-svetoven-konkurs-za-detsko-hayku-na-tema-semeystvo